marți, 10 martie 2009

Iasul are buget mai mare ca anul trecut - 980.641,51 mii lei

În termen de 15 zile de la afisare (începând cu data de 09.03.2009), cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primaria Municipiului Iasi, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 11, Iasi 700064.
Prezentul proiect de buget poate suporta modificari functie de propunerile primite si de evolutia situatiei economice la nivel national.
Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise si Centrului de Informatii pentru Cetateni – Biroul de Relatii cu Publicul - ghiseul 6, luni, marti, miercuri si vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30, la telefonul direct 0232984 sau pe email informatii@primaria-iasi.ro.


OBIECTIVUL PROPUNERI 2009 1 2 TOTAL GENERAL 88 860.60 Cap. 51.02.71 Autoritati publice - total, din care: 2 135.07 A. Lucrari în continuare – total, din care: 71.01.01 Amenajare centre de cartier 33.00 C. Alte cheltuieli 71.01.02 Dotari cu centrale termice de cartier 10.00 71.01.03 Dotari aparatura birotica, mobilier si alte active corporale 202.00 71.01.30 Taxa bransamentspaNiu PiaNa Unirii nr.12 5.50 71.03 RK imobil Agatha Bârsescu nr.16 1 300.00 71.01.30 Proiecte, studii - cofinantare proiecte europene 100.00 71.01.30 Proiectare consolidare P.M.I. 200.00 71.01.30 AchiziNii pentru program GIS, soft de baza GIS, licente 253.00 71.01.03 Dotare cu sisteme de alarma la casieriile colectoare ale D.E.F.P.L. -P.MI. IASI 20.00 71,01,30 Cadastru general si rwalizarea bancii de date urbane 11.57 Cap. 61.02.71 Ordine publica si siguranNa naNionala - total din care: 52.00 C Alte cheltuieli - total din care: 71.03 RK punct de comanda municipal 52.00 Cap.67.02.71 Cultura, recreere, sport – total, din care: 5 116.80 A. Lucrari în continuare – total, din care : 71.01.01SpaNii de joaca 87.80 71.01.01 Extindere Strand din str. Cicoarei 1 500.00 B. Lucrari noi 71.01.01 SpaNii de joaca 400.00 71.01.01 Monument Alexandru cel Bun 350.00 71.01.01 Monument închinat victimelor regimului comunist 300.00 C. Alte cheltuieli 71.01.30 Proiectare Parc Zoologic Breazu 119.00 71.01.03 Dotari pârtie schi 200.00 71.01.03 Dotari echipamente complex sportiv E Alexandrescu 700.00 71.01.30 Reabilitare si integrare istorica str. Cuza Voda, Tg Cucu, Bas Ceaus 300.00 71.01.30 Proiecte , studii - cofinantare proiecte europene 100.00 71.01.03 Dotari mobilier urban 1 000.00 71.01.30 Proiectare Muzeul Municipal 60.00

Cap. 70.02.71 LocuinNe, servicii, dezvoltare publica - total, din care: 20 838.00 A. Lucrari in continuare – total, din care: 71.01.01 Reabilitari termice 3 000.00 71.01.01 Modernizare Esplanada Oancea 800.00 71.01.01 FolosinNa generala A.N.L. Moara de Vânt 380.00 B. Lucrari noi 71.01.01 Adapost municipal pentru animale 1 000.00 71.01.01 Modernizare si recompartimentare Canta 60B 700.00 71.01.01 Fântâni arteziene PiaNa Voievozilor 300.00 71.01.01 Consolidare, mansardare imobil str. Sf. Sava nr.19 950.00 71.01.01 Telegestiunea si comanda sistemului de iluminat public 5 000.00 C. Alte cheltuieli – total, din care : 71.01.30 Proiecte parcari cu mai multe nivele (Dacia, Alexandru) 600.00 71.01.30 Proiecte, studii pentru dezv. cartierului licau 500.00 71.01.30 Reactualizare PUG 900.00 71.01.30 Studii zona Moara de Vant 300.00 71.01.30 Autogara Iasi 600.00 71.01.30 Audit energetic 450.00 71.01.30 Proiecte pentru reabilitare termica 250.00 71.03 RK fântâna arteziana, Gara InternaNionala 80.00 71.01.30 Proiecte, studii, taxe, avize, cofinantare proiecte 100.00 71.01.30 Harta de zgomot 80.00 71.01.01 Proiecte, studii Adapost municipal ptr animale 200.00 71.01.30 Proiectare Amenajare rau Bahlui 350.00 71.01.30 Proiecte folosinNe generale A.N.L. bl. 1004 tr.III - VI si locuinte sociale zona Gradinari 240.00 71.01.30 Actualizare Pasaj Tatarasi 50.00 71.01.30 Studii privind eficienNa utilizarii caldurii în cladirile publice aflate în administrarea C.L. Iasi 48.00 71.01.30 Studii de stabilitate si fezabilitate versanNi Copou Est, inclusiv zona licau 300.00 71.01.30 Proiect recompartimentare Canta 60 pentru locuinNe 60.00 71.01.30 Proiectare locuinNe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuinNe proprietate personala si alte proiecte 800.00 71.01.01 Proiecte, taxe, avize PiaNa Nicolina 50.00 71.01.01 Proiectare PiaNa Alexandru cel Bun 50.00 71.01.03 Dotari PieNe (vitrine, tarabe PAFS, toalete ecologice, firme, boxe PiaNa Nicolina, baterie instalaNie climatizare, masina spalat gresie, masina spalat sub presiune, standuri ptr flori, pergole PiaNa Alexandru cel Bun) 100.00 71.01.03 Hale metalice Bazar 1 600.00 71,01,01 Achizitii de bunuri mobile si imobile 1 000.00 Cap. 74.02.71 ProtecNia mediului - total, din care: 9 179.03 A. Lucrari în continuare 71.01.01Canalizari 3 000.00 71.01.01Canalizare si asanare pârâu Moldova 1 500.00 71.01.01 Managementul integrat al deseurilor 4 000.00 71.01.01 Managementul integrat al deseurilor - b.s. 431.03 C. Alte cheltuieli – total, din care : 71.01.01 Proiecte, studii canalizari 248.00 Cap.80.02.71 Programe de dezvoltare regionala si sociala 400.00 71.01.30 Axa Nord Sud 400.00 Cap.81.02.71 Combustibil si energie 5 520.00 71.01.01 Modernizare sistem de producere transport si distribuNie a energiei termice 5 520.00 Cap. 84.02.71 Transporturi si comunicaNii- total, din care : 45 619.70 A. Lucrari in continuare 71.01.01 Semaforizari 200.00 71.01.01 Reabilitare si modernizare linii de tramvai - cofinantare BERD 31 699.00 71.01.01 Reabilitare si modernizare linie de tramvai - cofinantare DEXIA 8 857.70 B. Lucrari noi 71.01.01 Reablitare si modernizare linie de tramvai Tg. Cucu - Cinci Drumuri, (0,803 Km) 2 000.00 C. Alte cheltuieli – total, din care: 71.01.30 Proiecte, studii - cofinantare proiecte europene 100.00 71.01.01 Proiecte, studii pasaje pietonale si auto 550.00 71.01.30 Management de trafic 500.00 71.03 R.K. hidroizolaNie Alexandru cel Bun 289.00 71.03 R.K. Pasaj Alexandru cel Bun 700.00 71.01.30 Servicii de consultanNa pentru Proiect Infrastructura Transport Urban Iasi si TVA 624.00 71,01,30 Proiecte linii tramvai 100.00

Niciun comentariu: